Vammaisneuvosto, kokous 28.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Lautakuntaedustajien kuulumiset

Perustelut

Kuullaan lautakuntien kokouksiin osallistuneiden kuulumiset.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Rinne, tiina.rinne@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Vammaisneuvosto merkitsi tiedoksi lautakuntaedustajien kuulumiset.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.