Vammaisneuvosto, kokous 28.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Rinne, tiina.rinne@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Janica Uusitalo ja Kati Karinharju (varalla Tiina Rinne)

Pöytäkirja tarkastetaan 3.5.2022.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janica Uusitalo ja Juha Södergård.

Pöytäkirja tarkastetaan 3.5.2022.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.