Vammaisneuvosto, kokous 28.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Käsitellään tiedoksi merkittävät asiat:
- Vammaisneuvoston vastaus hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten toimintasääntöä ja -käytäntöjä koskevaan kyselyyn

- Muut asiat

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Rinne, tiina.rinne@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.