Vammaisneuvosto, kokous 28.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Vammaisneuvoston jäsenten esille ottamat asiat

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Rinne, tiina.rinne@pori.fi

Käsitellään tarvittaessa vammaisneuvoston jäsenten esille ottamat asiat.

Päätös

Vammaisneuvosto päätti valtuuttaa sihteerin lähettämään perusturvalautakunnalle esityksen kuljetuspalvelun laskutuksen korjaamisesta.

Kokouskäsittely

Keskusteltiin kuljetuspalvelun laskutuksesta.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.