Vammaisneuvosto, kokous 7.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus

Ehdotetaan, että esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.