Vammaisneuvosto, kokous 7.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Saapunut posti on toimitetu vammaisneuvoston jäsenille.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Saapunut posti on toimitettu vammaisneuvoston jäsenille.