Vammaisneuvosto, kokous 7.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Vammaisneuvoston jäsenten esille ottamat asiat

Ehdotus

Käsitellään tarvittaessa vammaisneuvoston jäsenten esille ottamat asiat.

Päätös

SataDiag on ottant laboratoriossa potilaskutsuksi näytteenottoon valotaulun kutsunumeroilla. Vammaisneuvosto lähettää kirjeen SataDiagille ja pyytää korjausta käytäntöön näkövammaisia kutsuttaessa näytteenottoon.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valmstelevat toimintasuunnitelman ja esitellään seuraavassa kokouksessa 17.3.

Tiina Rinne on tehnyt Satasairaalalle kannanoton esteettömyydestä. Toimitetaan kannanotto Satasairaalaan.

Vammaisneuvoston jäsenille ja varajäsenille pyritään järjestämään asiakirjahallinta Aapelin koulutus ennen seuraavaa kokousta.

Kutsutaan sivistystoimen yksikön päällikkö Taneli Tiirikainen 28.4.2022 pidettävään kokoukseen erityislasten mahdollisuudesta lähikouluun. Opetuslakia noudattaen lapsella on oikeus lähikouluun tai ensisijaiseen kouluu, niin että koulu järjestää tuen koulunkäyntiin lähikoulussa.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat tehneet katselmuksen Itsenäisyyden kadun Kelan invapysäköinnista ja olleet paikalla tekemässsä katselmuksen. He ovat olleet sähköpostitse yhteydessä liikenneinsinööri Eija Riihimäkeen. Huomauttamista on ollut Yrjonkadun ja Itsenäisyydenkadun risteysen liikennevaloista.

Pyritään saamaan Eija Riihimäki ja Sanna Välimäki  2.6.2022 kokoukseen.

Juha Södergård vammaisneuvostosta on mukana perusturvan kuljetuspalvelun projektissa.