Vammaisneuvosto, kokous 7.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Vammaisneuvoston lautakuntaedustajien nimeäminen

PRIDno-2022-583

Perustelut

Vammaisneuvostolla on oikeus nimetä edustajat sivistys-, tekninen-, elinkeino- ja ymäristö- sekä perusturvalautakuntiin.

 

Ehdotus

Valitaan  sivistys-, tekninen-, elinkeino- ja ympäristö- sekä perusturvalautakuntaan vammaisneuvoston edustajat ja heille varaedustajat.

 

Päätös

Vammaisneuvosto valitsi keskuudestaan seuraavat henkilöt lautakuntaedustajiksi.

Sivistyslautakuntaan äänestyksen tuloksena; Tiina Rinne, varalle Helvi Walli.

Tekninenlautakunta; Juha Södergård, varalle Lauri Levo.

Elinkeino- ja ympäristölautakunta; Harrin Salminen, varalle Janica Uusitalo.

Perusturvalautakunta; Pekka Wahlroos, varalle Raija Kiviniitty.

Kokouskäsittely

Vammaisneuvosto äänesti suljettuna äänestyksenä sivistyslautakunnan varsinaisesta ja varajäsenestä.

Läsnäolijoilta tuli 7 ääntä ja sähköpostilla 5 ääntä.

Äänestyksen tulos oli Tiina Rinne 7 ääntä ja Helvi Walli 5 ääntä.