Vammaisneuvosto, kokous 7.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Levo, lauri.levo@pori.fi

Ehdotetaan, että esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin tämän kokouksen työjärjestykseksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.