Vammaisneuvosto, kokous 7.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Kannanotto erityislasten mahdollisuuksista lähikouluun

PRIDno-2022-3133

Perustelut

Vammaisneuvosto 28.4.2022 § 19 vammaisneuvosto kuuli sivistystoimialan esityksen erityislasten mahdollisuuksista lähikouluun.

Vammaisneuvosto päätti perustaa työryhmän laatimaan kannanoton erityislasten mahdollisuuksista lähikouluun. Työryhmään nimettiin Katja Halinen, Pertti Kärkkäinen, Helvi Walli ja Tiina Rinne. Työryhmä on laatinut kannanoton lähetettäväksi edelleen sivistyslautakunnalle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Levo, lauri.levo@pori.fi

Vammaisneuvosto käsittelee työryhmän laatiman kannanoton koskien yhdenvertaisuutta Porin perus- ja erityisopetuksessa ja päättää lähettää sen edelleen sivistyslautakunnalle.

Päätös

Vammaisneuvosto käsitteli työryhmän laatiman kannanoton koskien yhdenvertaisuutta Porin perus- ja erityisopetuksessa ja päätti lähettää sen edelleen sivistyslautakunnalle.

Tiedoksi

Sivistyslautakunta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.