Vammaisneuvosto, kokous 7.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Kuljetuspalvelujen ongelmat

PRIDno-2022-3133

Perustelut

Porin perusturva vastaa liikkumista tukevien palvelujen eli kuljetuspalvelun järjestämisestä sosiaalihuoltolain ja vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista vammaispalvelulain nojalla. Vammaisneuvoston 2.6.2022 § 35 Vammaisneuvoston jäsenten esille ottamat asiat -asiakohdassa vammaisneuvosto päätti tuoda kuljetuspalvelujen ongelmat erillisenä asiakohtana seuraavaan kokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Levo, lauri.levo@pori.fi

Vammaisneuvosto käy keskustelun kuljetuspalvelujen ongelmakohdista.

Päätös

Vammaisneuvosto kävi keskustelun kuljetuspalvelujen ongelmakohdista. Keskustelussa nousi esille seuraavia asioita:

- pitkät jonotusajat välityskeskukseen

- kyytien hylkääminen tilauksesta huolimatta

- kyyti ei löydä asiakasta

- omavastuiden laskutuksessa on pitkiä viiveitä kaupungin taloushallintojärjestelmän vaihdoksen takia ja ruuhkan purkautuessa voi tulla usen kuukauden omavastuiden laskutuksia samanaikaisesti

Lisäksi vammaispalvelutoimistoa pyydettiin tuomaan seuraavaan kokoukseen tilastotietoa kuljetusmäärien kehityksestä.

 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.