Vammaisneuvosto, kokous 7.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Lausuntopyyntö Porin kauppatorin yleissuunnitelmasta

PRIDno-2022-3133

Perustelut

"Porin kauppatorin elinvoimaisuuden, toiminnallisuuden, viihtyisyyden ja turvallisuuden kehittämiseksi on laadittu yleissuunnitelma, joka luo suuntaviivat torin kehittämiselle tuleville 10 vuodelle. Kauppatorin yleissuunnitelmatyön edistämiseksi on nimetty ohjausryhmä, jossa edustettuna ovat olleet kaupungin tekninen ja elinvoima- ja ympäristötoimiala, Porin Yrittäjät ry, Porin kaupunkikeskusta ry ja Porin torikauppiasyhdistys. Ohjausryhmässä on ollut mukana kaupunginhallituksen nimeämä edustaja. Yleissuunnitelman laatimisesta on vastannut kilpailutuksen voittanut konsultti Ramboll Finland Oy." 

Porin kauppatorin yleissuunnittelun ohjausryhmä pyytää vammaisneuvostolta lausuntoa Porin kauppatorin yleissuunnitelmasta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Levo, lauri.levo@pori.fi

Vammaisneuvosto nimeää työryhmän laatimaan lausunnon kauppatorin yleissuunnitelmasta, ja valtuuttaa työryhmän toimittamaan lausunnon annettuun määräaikaan mennessä. Annettu lausunto tuodaan tiedoksi seuraavaan kokoukseen.

Päätös

Vammaisneuvosto valitsi lausuntotyöryhmään puheenjohtajaksi Lauri Levon ja jäseniksi Katja Halisen, Pertti Kärkkäisen, Tiina Rinteen ja Juha Södergårdin.

Vammaisneuvosto antoi evästystä työryhmälle lausunnossa esille otettavista asioista.

Vammaisneuvosto valtuutti työryhmän toimittamaan lausunnon annettuun määräaikaan mennessä. Annettu lausunto tuodaan tiedoksi seuraavaan kokoukseen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.