Vammaisneuvosto, kokous 7.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Levo, lauri.levo@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Katja Halinen ja Raija Kiviniitty (varalla Mervi Halonen).

Pöytäkirja tarkastetaan 12.9.2022

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katja Halinen ja Raija Kiviniitty (varalla Mervi Halonen).

Pöytäkirja tarkastetaan 12.9.2022


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.