Vammaisneuvosto, kokous 7.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Vaikuttamistoimielinten jäsenten nimeäminen kunnissa hyvinvointialueelle

PRIDno-2022-3392

Perustelut

Aluehallituksen päätöksen mukaan hallituksen on asetettava vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen vammaisneuvosto (laki hyvinvointialueesta §32). Vaikuttamistoimielinten jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa siten, että kustakin kunnasta valitaan yksi varsinainen edustaja ja hänelle henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginhallitus on pyytänyt vammaisneuvostoa nimeämään edustajan sekä varajäsenen hyvinvointialueen vammaisneuvostoon.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Levo, lauri.levo@pori.fi

Vammaisneuvosto päättää esittää kaupunginhallitukselle jäsenistöstään edustajan sekä varajäsenen ehdolle Satakunnan hyvinvointialueen vammaisneuvostoon.

Pöytäkirja tämän asiakohdan kohdalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Vammaisneuvosto päätti äänestyksen mukaisesti esittää kaupunginhallitukselle Porin edustajaksi Juha Södergård ja varaedustajaksi Tiina Rinne.

Myöhemmin kokouksen kuluessa Tiina Rinne ilmoitti, että hän ei voikkaan toimia edustajana Satakunnan hyvinvointialueen vammaisneuvostossa.

Näin vammaisneuvoston ehdotukseksi kaupunginhallitukselle tuli varsinaiseksi edustajaksi Juha Södergård ja varaedustajaksi Katja Halinen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa edustajiksi ehdotettiin Juha Södergårdia, Tiina Rinnettä ja Katja Halista. Koska ehdokkaita oli enemmän kuin käytettävissä olevia paikkoja oli suoritettava vaali.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Suoritetaan vaali suljetuilla lipuilla. Eniten ääniä saaneesta tulee varsinainen edustaja ja toiseksi eniten saaneesta tulee varaedustaja. Teams yhteydellä kokouksessa olevat ​​lähettävät äänensä kokouksen sihteerin sähköpostiin, josta hän tallentaa ne vaalilipuille.

Vaalissa annettiin 12 vaalilippua. Niiden äänet jakautuivat seuraavasti

Katja Halinen 6 ääntä

Tiina Rinne  7 ääntä

Juha Södergård  8 ääntä

Vammaisneuvoston varsinaiseksi edustajaksi tuli siis Juha Södergård ja varaedustajaski Tiina Rinne.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.