Vammaisneuvosto, kokous 8.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Levo, lauri.levo@pori.fi

Ehdotetaan, että esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.