Vammaisneuvosto, kokous 8.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Lausunto valtuustoaloitteeseen, Esteettömyys kaupungin luottamustoimissa

PRIDno-2022-6184

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Porin Vasemmistoliiton valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja valtuutettu Milka Tommila jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

”VALTUUSTOALOITE : ESTEETTÖMYYS KAUPUNGIN LUOTTAMUSTOIMISSA

On hienoa, että puolueet tänä päivänä tarjoavat vammaisille ihmisille mahdollisuuden asettua ehdolle vaaleissa siinä kuin vammattomillekin. On myös hienoa, että meillä Porissa on hyväksytty vammaisneuvoston edustus lautakuntiin. Tämä ei kuitenkaan riitä. YK:n vammaisten oikeuksien yleisopimus allekirjoitettiin Suomessa jo vuonna 2007 ja se ratifioitiin 2016 ja astui lain veroisena voimaan 10.6.2016. Sopimus takaa vammaisille ihmisille samat oikeudet kuin vammattomillekin ja valtion, hyvinvointialueiden ja kuntien tehtävä on huolehtia siitä, että tämä käytännössä toteutuu. Kun puhutaan yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, kuten osallistumisesta poliittiseen päätöksentekoon tai esimerkiksi lakisääteisten vaikuttamistoimielinten toimintaan, on vammaisilla oltava yhdenvertainen mahdollisuus osallistua. Tämä onnistuu ainoastaan huolehtimalla siitä, että kokoukset ovat esteettömiä ja saavutettavia niin kokouspaikan kuin käytäntöjenkin osalta.

Porissa on nyt tullut vastaan saavutettavuusongelmia kokousten osalta jo ainakin kolmen eri lautakunnan/jaoston kokoustilanteissa.

Esteettömyydestä ja saavutettavuudesta hyötyvät kaikki, eivät ainoastaan vammaiset. Varsinkin väestön ikääntyessä yhä kasvavaa joukkoa ympäristötekijät rajoittavat osallistumasta yhdenvertaisesti. On totta, että on mahdollisista tehdä erilaisia mukautuksia yksilön tarpeen mukaan, mutta on kohtuutonta joutua olemaan aina se yksi hankala jäsen, jota varten toimintatapaa pitää mukauttaa erillisestä pyynnöstä. On mahdollista toteuttaa esteettömyyttä ja saavutettavuutta myös kustannusneutraalisti ja rakentaa siitä normi.

Porin vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että tammikuusta 2024 otetaan kaikissa kaupungin kokousjärjestelyissä huomioon saavutettavuus ja esteettömyys seuraavilla tavoilla:

1. Kokouspaikan todellinen esteettömyys tarkastetaan etukäteen ja kokouksia pidetään vain paikoissa, joihin on tehty esteettömyyskartoitus ja esteettömyystiedot ovat saatavilla.                  

2. Koko kokouksen ajan pidetään Teams-yhteys auki. Kaikki kokouksen aikana esim. valkokankaalle jaettava materiaali jaetaan myös Teamsin kautta, jotta jokaisen osallistujan on mahdollista halutessaan seurata oman koneen ruudulta, eivätkä valonheijastukset tai vaikka istumapaikka tai näköongelmat vaikuta siihen, että osia esityksestä jäisi näkemättä.                                

3.  Kokouksissa käytetään mikrofoneja, jolloin henkilön on mahdollista saada ääni tietokoneen kautta omiin kuulokkeisiinsa, jolloin voi kuulla, vaikka tilassa ei olisi induktiosilmukkaa tai vaikka tilassa ääntä ilman kuulokkeita ja mikrofonia kuunnellessa taustahäly tai kaiku vaikeuttaisivat kuulemista. Ääni ei kierrä, kun mikrofoni on aina auki vain siitä koneesta, jonka käyttäjä puhuu/käytössä on konferenssimikrofoni ja ääniä ei koneissa pidetä päällä kuin kuulokkeiden kanssa.

Nämä kaikki keinot ovat kustannusneutraaleja, koska jokaisella joka tapauksessa tietokone edessään koko kokouksen ajan on ja sihteerit osaavat käyttää Teamsia. Kaupunki on myös Vasemmistoliiton valtuustoaloitteesta aloittanut kaupungin toimipisteiden esteettömyyskartoitukset vuonna 2019, joten varmasti riittävästi esteettömiä kokouspaikkojakin on jo löytynyt. Näillä keinoilla ei keneltäkään jää olennaista tietoa näkemättä tai kuulematta eikä kenenkään tarvitse erikseen joka kerta pyytää täysipainoisen osallistumisen mahdollistavia ratkaisuja.

 

Porissa 14.11.2022

Porin Vasemmistoliiton valtuustoryhmä,

Milka Tommila

Raisa Ranta

Antero Kivelä

Mika Aho

Jani-Petteri Pajukoski

Markku Tanttinen

Rami Virtanen

Jaakko Jäntti

Jukka Heinonen”

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt vammaisneuvoston lausuntoa otsikossa mainitussa valtuustoaloitteessa. Lausuntoa on pyydetty 28.2.2023 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Levo, lauri.levo@pori.fi

Vammaisneuvosto päättää lausunnon antamisesta valtuustoaloitteeseen, joka koskee esteettömyyttä kaupungin luottamustoimissa.

Päätös

Vammaisneuvosto päätti valtuuttaa esteettömyystyöryhmän valmistelemaan määrääaikaan mennessä lausunnon valtuustoaloitteeseen, joka koskee esteettömyyttä kaupungin luottamustoimissa. Esteettömyystyöryhmä kuulee asiassa Harri Salmista asiantuntijana.

Kokouskäsittely

Neuvosto päätti ottaa vammaisneuvostosta Harri Salmisen asiantuntijajäseneksi tähän asiaan.

Tiedoksi

Hallintopäällikkö

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.