Vammaisneuvosto, kokous 8.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Lautakuntaedustajien kuulumiset

Perustelut

Kuullaan lautakuntien kokouksiin osallistuneiden kuulumiset.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Levo, lauri.levo@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.