Vammaisneuvosto, kokous 8.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Porin kaupungin menettelytavat tukea tarvitsevan lapsen uimaopetuksessa

PRIDno-2022-6517

Perustelut

Vammaisneuvostolle on saapunut tiedustelu koskien kaupungin päätöstä, jossa: ”Yläkoululaisille ei tarjota uintiopetusta ja uintikuljetuksia erikseen, vaan tavallisten koulujen liikunnanopettajat opettavat lapsia ja oppilaat pyöräilevät uimahallille. Tämä päätös asettaa erityislapset ja tavalliset oppilaat eriarvoiseen asemaan, eli tosiasiassa päätös syrjii erityisoppilaita, ja he jäävät ilman uimaopetusta. Toivoisin, että vammaisneuvosto voisi selvittää mihin tämä Porin kaupungin syrjivä päätös perustuu ja voitaisiinko sitä jotenkin muuttaa?”

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Levo, lauri.levo@pori.fi

Vammaisneuvosto pyytää sivistystoimialalta selvitystä lasten uimaopetuksesta annetuista linjauksista 28.2.2023 mennessä, minkä jälkeen vammaisneuvosto päättää jatkotoimenpiteistä asiassa.

Päätös

Vammaisneuvosto päätti pyytää selvityksen sivistystoimialalta lasten uimaopetuksesta annetuista linjauksista 28.2.2023 mennessä.

Tiedoksi

Sivistystoimiala

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.