Vammaisneuvosto, kokous 8.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Levo, lauri.levo@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kati Karinharju ja Pekka Wahlroos (varalla Harri Salminen).

Pöytäkirja tarkastetaan 12.12.2022

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Wahlroos ja Harri Salminen (varalla Juha Södergård).

Pöytäkirja tarkastetaan 12.12.2022


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.