Vammaisneuvosto, kokous 8.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Levo, lauri.levo@pori.fi

Vammaisneuvosto päättää seuraavan kokouksen ajasta ja paikasta.

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Vammaisneuvoston seuraava kokous sovittiin alustavasti pidettäväksi 2.2.2023 klo 13.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.