Vammaisneuvosto, kokous 8.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Vammaisneuvosto keväästä 2023 alkaen

PRIDno-2022-6517

Perustelut

Konsernihallinnon strategia ja hyvinvointiyksikkö vastaa vuoden 2023 alusta lukien porilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatiosta ja ohjauksesta. Hyvinvointikoordinaattori Sirpa Kynäslahti on kutsuttu kokoukseen esittelemään näkymiä vaikuttamistoimielinten työskentelyssä vuonna 2023.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Levo, lauri.levo@pori.fi

Vammaisneuvosto kuulee asiassa hyvinvointikoordinaattori Sirpa Kynäslahden alustuspuheenvuoron ja käy asiassa keskustelun.

Päätös

Vammaisneuvosto kuuli hyvinvointikoordinaattori Sirpa Kynäslahden esityksen vaikuttamistoimielinten työskentelystä vuonna 2023 ja kävi sen pohjalta keskustelun. Keskustelussa vammaisneuvosto totesi yksimielisesti, että kaupunginhallituksen tulisi nimetä vammaisneuvostolle vakituisen sihteerin, ja että kaupunginhallitus käsittelisi pikaisesti vammaisneuvostoa koskevat nimeämiset.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.