Vammaisneuvosto, kokous 8.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmän perustaminen

PRIDno-2022-6517

Perustelut

Vammaisneuvoston tehtäviin kuuluu esteettömyyttä koskevien lausuntojen laatiminen. Aikataulutettujen lausuntopyyntöjen käsittely edellyttäisi vakiintuneita toimintatapoja lausuntojen valmistelemiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Levo, lauri.levo@pori.fi

Vammaisneuvosto päättää esteettömyysasioita käsittelevän työryhmän perustamisesta, siihen osallistuvien jäsenten nimeämisestä sekä työryhmän toimintatavoista.

Päätös

Vammaisneuvosto päätti esteettömyysryhmän perustamisesta. Jäseniksi hyväksyttiin yksimielisesti Kati Karinharju, Tiina Rinne ja Pertti Kärkkäinen. Sihteerinä tulee toimimaan kaupungin nimeämä vammaisneuvoston tuleva sihteeri.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.