Vammaisneuvosto, kokous 8.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Vammaisneuvoston jäsenten esille ottamat asiat

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Levo, lauri.levo@pori.fi

Käsitellään tarvittaessa vammaisneuvoston jäsenten esille ottamat asiat.

Päätös

Merkittiin tiedoksi, että jäsenten esille ottamia asioita ei ollut.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.