Vanhusneuvosto, kokous 27.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Hoito- ja palveluvelka-analyysiin liittyvä kysely Satakunnan vanhusneuvostoille

PRIDno-2022-5653

Perustelut

Nordic Healthcare Group Oy on lähettänyt Satakunnan alueen vanhusneuvostoille 23.8.2022 kyselyn koskien hoito- ja palveluvelka-analyysiä. Vastaus kyselyyn pyydettiin 31.8.2022 mennessä.

Vanhusneuvosto päätti kokouksessaan 31.8.2022 valtuuttaa puheenjohtajan toimittamaan vastauksen pyydettyyn määräaikaan mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Britta Raitala, britta.raitala@pori.fi

Vanhusneuvosto käsittelee hoito- ja palveluvelka-analyysiä koskevaan kyselyyn annetun vastauksen, ja päättää merkitä sen tiedoksi.

Päätös

Vanhusneuvosto käsitteli hoito- ja palveluvelka-analyysiä koskevaan kyselyyn annetun vastauksen ja merkitsi sen tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.