Vanhusneuvosto, kokous 27.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Keskustelu vanhusneuvoston tulevasta roolista

PRIDno-2022-5653

Perustelut

Porin vanhusneuvoston työvaliokunta kokoontui 20.9.2022. Kokoukseen osallistuivat kutsuttuina strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäki ja yhteyskoordinaattori Sirkka-Liisa Varjus keskustelemaan vanhusneuvoston tulevasta roolista hyvivointialueiden aloittaessa toimintansa. Iso osa vanhusneuvoston toimintakentästä siirtyy hyvinvointialueelle. Sirkka-Liisa Varjus esitteli lakisääteisten vaikuttamistoimielinten toiminnan kehittämismahdollisuuksia.    

Ehdotus

Esittelijä

  • Britta Raitala, britta.raitala@pori.fi

Vanhusneuvosto käy keskustelun Porin vanhusneuvoston tulevasta roolista hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa.

Päätös

Vanhusneuvosto kävi keskustelun Porin vanhusneuvoston tulevasta roolista hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa ja päätti merkitä sen tiedoksi.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.