Vanhusneuvosto, kokous 27.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Perustelut

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Todetaan vanhusneuvoston kokoonpano ja kokouksen läsnäolijat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Britta Raitala, britta.raitala@pori.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja avasi kokouksen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.