Vanhusneuvosto, kokous 27.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Lausuntopyyntö Porin kauppatorin yleissuunnittelusta

PRIDno-2022-5653

Perustelut

Porin kauppatorin yleissuunnittelun ohjausryhmä pyysi vanhusneuvostolta lausuntoa Porin kauppatorin yleissuunnitelmasta 30.9.2022 mennessä.

Vanhusneuvosto päätti 31.8.2022 kokouksessaan että neuvoston jäsenet voivat toimittaa kommenttinsa suunnitelmasta puheenjohtajalle 15.9.2022 mennessä. Vanhusneuvoston työvaliokunta koostaa kommenttien perusteella lausunnon määräaikaan mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Britta Raitala, britta.raitala@pori.fi

Vanhusneuvosto käsittelee työvaliokunnan laatiman lausunnon Porin kauppatorin yleissuunnittelusta, ja päättää merkitä sen tiedoksi.

Päätös

Vanhusneuvosto käsitteli työvaliokunnan laatiman lausunnon Porin kauppatorin yleissuunnittelusta ja päätti merkitä sen tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.