Vanhusneuvosto, kokous 27.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Porin vanhusneuvoston edustaja hyvinvointialueen vanhusneuvostossa

PRIDno-2022-5653

Perustelut

Aluehallituksen päätöksen mukaan hallituksen on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi  hyvinvointialueen vanhusneuvosto (laki hyvinvointialueesta §32). Vaikuttamistoimielinten jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa siten, että kustakin kunnasta valitaan yksi varsinainen edustaja ja hänelle henkilökohtainen varajäsen.

Vanhusneuvosto päätti kokouksessaan 31.8.2022 ehdottaa kaupunginhallitukselle varsinaiseksi edustajaksi Britta Raitalaa ja varaedustajaksi Osmo Pullia.

Kaupunginhallitus päätti valita kokouksessaan 12.9.2022 ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi hyvinvointialueen vanhusneuvostoon varsinaiseksi edustajaksi Britta Raitalan ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Osmo Pullin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Britta Raitala, britta.raitala@pori.fi

Merkitään kaupunginhallituksen päätös tiedoksi.

Päätös

Merkittiin kaupunginhallituksen päätös tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.