Vanhusneuvosto, kokous 27.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Britta Raitala, britta.raitala@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Eeva-Liisa Koskinen ja Taru Anttila (varalla Kaarina Talola).

Pöytäkirja tarkastetaan 31.10.2022.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Taru Anttila ja Susanna Alarvo-Messo.

Pöytäkirja tarkastetaan 31.10.2022.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.