Vanhusneuvosto, kokous 27.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Tiedotteet on jaettu vanhusneuvoston varsinaisille- ja varajäsenille sähköpostitse ajankohtaisesti.

Vanhusneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat asiakohdat:

 • Satakunnan hyvinvointialueen vaikutamistoimielinten keskustelutilaisuus Satasairaala 21.9.2022 klo 17-19
 • Kutsu ja ilmoittatautuminen ote-valvonnan webinaariin 13.10 Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella 13.10.2022 klo 9-12.00
 • Uusi tehokoulutus kuntien vanhusneuvostoille; Laki ja valmennus  - maksullinen koulutus
 • Satakulttuuria- hankkeen kysely- vastaa 16.9 mennessä, Satasairaala
 • Vaikuttamispäivien esite; vaikuttamispäivät Merikarvialla, Porissa ja Ulvilassa
 • JYTRY; Sinusta Turvakoutsi  - Mainos koulutuksesta
 • Hyvinvointialueen vanhusneuvoston ja nuorisovaltuuston yhteistyösopimus Satakuntaliiton sekä Satakunnan hyvinvointialueen välillä
 • Satakunnn vanhusneuvoston muistio 13.9.2022
 • JYTRY; Koti TV Ikääntyneiden asuntojen korjaamiseen liityvä ohjelmasarja
 • Vaikuta Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan vaaleissa
 • Satakunnan maakuntalipun tilausmahdollisuus yhteisöillemme
 • JYTRY; Luento Edunvalvontavaltuutus Porissa 29.9.2022
 • Tiedoksi ja eteenpäin välitettäväksi: Hae mukaan vertaistukijoiden valmennukseen
 • Ikäinstituutin hyvinvointi-info 4.10 ja 6.10 2022
 • Kunnissa tapahtuva nuorten ja ikääntyneiden välinen yhteistyö
 • Satakati: Tervetuloa tutustumaan kotihoidossa käytössä olevaan hyvinvointiteknologiaan
 • Satakunnan sydänpiiri hakee osallistujia maksuttomaan yksilöohjaukseen
 • Iäkkäiden vaikuttamispäivä Yhteisötalo Otavassa 5.10.2022, muistio

Ehdotus

Esittelijä

 • Britta Raitala, britta.raitala@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.