Vanhusneuvosto, kokous 27.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Tutustuminen Porin YH-Asuntojen toimintaan

PRIDno-2022-5653

Perustelut

Vanhusneuvosto on kutsunut  Porin YH-asunnot Oy:n isännöitsijä Ari Urpulahden pitämään esityksen Porin YH-Asuntojen toiminnasta sekä mahdollisuudesta tarjota ikääntyneille ja palveluja tarvitseville henkilöille sopivia asuntoja.

Ehdotus

Vanhusneuvosto kuulee isännöitsijä Ari Urpulahden esityksen Porin YH-asuntojen mahdollisuudesta tarjota ikääntyneille ja palveluja tarvitseville henkilöille sopivia asuntoja.

Päätös

Vanhusneuvosto kuuli isännöitsijä Ari Urpulahden esityksen Porin YH-asuntojen mahdollisuudesta tarjota ikääntyneille ja palveluja tarvitseville henkilöille sopivia asuntoja, ja päätti merkitä sen tiedoksi.

Kokouskäsittely

Ari Urpulahti oli läsnä kokouksessa tämän asiakohdan käsittelyn ajan klo 13.10 - 14.04

Kaarina Talola saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn aikana klo 13.12.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.