Vanhusneuvosto, kokous 27.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Vanhusneuvoston jäsenten esille ottamat asiat

Ehdotus

Esittelijä

  • Britta Raitala, britta.raitala@pori.fi

Käsitellään tarvittaessa vanhusneuvoston jäsenten esille ottamat asiat.

Päätös

Vanhusneuvosto kävi keskustelun perusturvalautakunnan päätöksestä 20.10.2022 § 151 koskien sotaleskien ja veteraanien leskien palvelusetelin myöntämistä. Vanhusneuvosto evästi jäseniään tiedottamaan asiasta asianomaisia tahoja sekä seuraamaan palvelusetelien myöntämisen toteutumista.

Kokouskäsittely

Ari Nordström viittasi kokouksessa aiemmin käsiteltyyn asiakohtaan 52 ja kertoi seniorikotiyhdistyksen aiemmasta toiminnasta.

Britta Raitala otti esiin perusturvalautakunnan päätöksen 20.10.2022 § 151 Sotaleskien ja veteraanien leskien palvelusetelin myöntämisestä.

Vanhusneuvosto kävi keskustelun neuvoston taloustilanteesta. Budjetti mahdollistaa loppuvuodelle yhden työvaliokunnan kokouksen ja vanhusneuvoston joulukokouksen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.