Vanhusneuvosto, kokous 27.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Vanhusneuvoston työvaliokunnan pöytäkirja 20.9.2022

Perustelut

Vanhusneuvoston työvaliokunta on kokoontunut 20.9.2022. Kokoukseen osallistuivat kutsuttuina strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäki ja yhteyskoordinaattori Sirkka-Liisa Varjus.

Työvaliokunta käsiteli kokouksessaan seuraavia asiakohtia:

  • Keskustelu Porin vanhusneuvoston tulevasta roolista ja asemasta hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa 2023 kun hyvinvointialueella aloittaa oma vanhusneuvosto.
  • Yhteyskoordinaattori Sirkka-Liisa Varjuksen esitys ja keskustelu lakisääteisten vaikuttamistoimielimien 2023 tämän hetkisestä valmistelusta. Lähteenmäki ja Varjus poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.
  • Lausuntopyyntö Porin kauppatorin yleissuunnittelusta                 

Ehdotus

Esittelijä

  • Britta Raitala, britta.raitala@pori.fi

Vanhusneuvosto merkitsee työvaliokunnan pöytäkirjassa 20.9.2022 käsitellyt asiat tiedoksi.

Päätös

Vanhusneuvosto merkitsi työvaliokunnan pöytäkirjassa 20.9.2022 käsitellyt asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.