Vanhusneuvosto, kokous 31.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Hoito- ja palveluvelka-analyysiin liittyvä kysely Satakunnan vanhusneuvostoille

PRIDno-2022-4615

Perustelut

Nordic Healthcare Group Oy on lähettänyt Satakunnan alueen vanhusneuvostoille 23.8.2022 seuraavan kyselyn: " Nordic Healthcare Group Oy auttaa Satakunnan hyvinvointialuetta kartoittamaan ja analysoimaan koronan aiheuttamaa hoito- ja palveluvelkaa ja sen vaikutuksia. Hoito- ja palveluvelalla tarkoitetaan yleisesti koronapandemian aikana tai sen takia syntynyttä tai tulevaisuudessa syntyvää, kasvanutta tai monipuolistunutta kysyntää sosiaali- ja terveyspalveluille, johon ei olla pystytty vastaamaan." saapunut kirje on kokoinaisuudessaan esityksen liitteenä.

Kyselyyn vastausta on pyydetty 31.8.2022 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Britta Raitala, britta.raitala@pori.fi

Vanhusneuvosto merkitsee Nordic Healthcare Group Oy:ltä saapuneen kyselyn tiedoksi. Puheenjohtaja toimittaa vastauksen pyydettyyn määräaikaan mennessä. Vastaus tuodaan tiedoksi seuraavaan vanhusneuvoston kokoukseen.

Päätös

Vanhusneuvosto merkitsi Nordic Healthcare Group Oy:ltä saapuneen kyselyn tiedoksi. Vanhusneuvosto päätti että puheenjohtaja toimittaa vastauksen pyydettyyn määräaikaan mennessä ja annettu vastaus tuodaan tiedoksi seuraavaan vanhusneuvoston kokoukseen.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.