Vanhusneuvosto, kokous 31.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Muutos vanhusneuvoston kokoonpanoon

PRIDno-2022-4615

Perustelut

Kaupunginhallitus on päättänyt myöntää Sinikka Markkulalle eron vanhusneuvoston jäsenen tehtävistä ja päättänyt, että vanhusneuvoston uudeksi jäseneksi valitaan Kaarina Talola.

Ehdotus

Esittelijä

  • Britta Raitala, britta.raitala@pori.fi

Merkitään tiedoksi Sinikka Markkulan ero vanhusneuvoston jäsenyydestä ja Kaarina Talolan valinta Porin vanhusneuvoston jäseneksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.