Vanhusneuvosto, kokous 31.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Britta Raitala, britta.raitala@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Juhani Wallin ja Anna-Mari Järvelä (varalla Eeva-Liisa Koskinen).

Pöytäkirja tarkastetaan 5.9.2022

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juhani Wallin ja Anna-Mari Järvelä.

Pöytäkirja tarkastetaan 5.9.2022


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.