Vanhusneuvosto, kokous 31.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Satakunnan vanhusneuvoston vierailu Porin vanhusneuvoston kokouksessa 31.08.2022.

PRIDno-2022-4615

Perustelut

Satakunnan vanhusneuvosto vierailee Porin vanhusneuvoston kokouksessa. Kokouksessa käydään alustuskeskustelua koskien vanhustenhuollon tilaa sekä vanhusneuvostojen toimintaa hyvinvointialueiden alkaessa toimintansa vuoden 2023 alussa.

Satakunnan vanhusneuvosto toivoo kommentteja ja vastauksia ennen kokousta ja vierailua lähettämäänsä kyselyyn. Kysely on välitetty vanhusneuvoston jäsenille 18.7.2022. Tiukan aikataulun vuoksi vastausten koontia ei ehditä tehdä, vaan vanhusneuvoston jäsenet voivat itse vastata tehtyihin kysymyksiin.

  • Mitkä asiat vanhusneuvostossanne askarruttavat oman kunnan vanhusten asioissa?
  • Millaisia hyviä käytäntöjä on löydetty?
  • Millaisena koetaan yhteistyö Satakunnan vanhusneuvoston kanssa - entä naapurikuntien vanhusneuvostojen kanssa?
  • Mitä toivotaan Satakunnan vanhusneuvostolta? 
  • Mitä toiveita tulevan hyvinvointi alueen vanhusneuvostolle?

Ehdotus

Esittelijä

  • Britta Raitala, britta.raitala@pori.fi

Porin ja Satakunnan vanhusneuvostot keskustelevat jäsenten näkemyksistä ja annetuista vastauksista vanhustenhuoltoa ja vanhusneuvostojen toimintaa koskevissa kysymyksissä.

Päätös

Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi. Päätettiin, että Porin vanhusneuvoston sihteeri Anne Lundgren ja Satakunnan vanhusneuvoston sihteeri Ulla Koivula kokoavat yhteenvedon käydystä keskustelusta.

Kokouskäsittely

Kokouksessa läsnä olivat tämän asiakohdan käsittelyn ajan Satakunnan vanhusneuvostosta Ulla Koivula, Tuulikki Pajunen ja Matti Henell klo 13:00-13:53.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.