Vanhusneuvosto, kokous 31.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Vaikuttamistoimielinten jäsenten nimeäminen kunnissa hyvinvointialueelle

PRIDno-2022-3392

Valmistelija

  • Kari Nummi, controller, talousyksikkö, kari.nummi@pori.fi

Perustelut

Aluehallituksen päätöksen mukaan hallituksen on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi  hyvinvointialueen vanhusneuvosto (laki hyvinvointialueesta §32). Vaikuttamistoimielinten jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa siten, että kustakin kunnasta valitaan yksi varsinainen edustaja ja hänelle henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginhallitus on pyytänyt vanhusneuvostoa nimeämään edustajan sekä varajäsenen hyvinvointialueen vanhusneuvostoon.

Vanhusneuvoston työvaliokunta päätti kokouksessaan 24.5.2022 § 8 esittää vanhusneuvostolle, että ehdolle Satakunnan hyvinvointialueen vanhusneuvoston jäseneksi valitaan Britta Raitala ja varajäseneksi Osmo Pulli.

Ehdotus

Esittelijä

  • Britta Raitala, britta.raitala@pori.fi

Vanhusneuvosto päättää esittää ehdolle Satakunnan hyvinvointialueen vanhusneuvoston jäseneksi Britta Raitalan ja varajäseneksi Osmo Pullin.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti esittää ehdolle Satakunnan hyvinvointialueen vanhusneuvoston jäseneksi Britta Raitalaa ja varajäseneksi Osmo Pullia.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.