Vanhusneuvosto, kokous 31.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Vanhusneuvoston jäsenten esille ottamat asiat

Ehdotus

Esittelijä

  • Britta Raitala, britta.raitala@pori.fi

Käsitellään tarvittaessa vanhusneuvoston jäsenten esille ottamat asiat.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti että jäsenet voivat toimittaa kommenttinsa suunnitelmasta puheenjohtajalle 15.9.2022 mennessä ja vanhusneuvoston työvaliokunta koostaa lausunnon määräaikaan mennessä. Annettu lausunto tuodaan tiedoksi seuraavaan kokoukseen.

Kokouskäsittely

Vanhusneuvostolle on saapunut lausuntopyyntö Porin kauppatorin yleissuunnitelmasta. Lausunto tulee toimittaa 30.9.2022 mennessä. 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.