Vanhusneuvosto, kokous 31.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Vanhusneuvoston tuloslaskelma ja taloustilanne

PRIDno-2022-4615

Perustelut

Työvaliokunta on 15.8.2022 vanhusneuvoston jäsenille välitetyn tuloslaskelman perusteella kokouksessaan 17.8.2022 käsitellyt vanhusneuvoston taloudellisen tilanteen ja ennakoinut rahojen riittävän vielä kahteen vanhusneuvoston ja kahteen työvaliokunnan kokoukseen. Määrärahojen puitteissa vuoden lopulla pidetään vielä mahdollisesti vanhusneuvoston toimintaa vuodelle 2023 koskeva suunnittelutilaisuus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Britta Raitala, britta.raitala@pori.fi

Vanhusneuvosto hyväksyy työvaliokunnan tekemän selvityksen ja suunnitelman taloudellisesta tilanteesta.

Päätös

Vanhusneuvosto hyväksyi työvaliokunnan tekemän selvityksen ja suunnitelman taloudellisesta tilanteesta.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.