Vanhusneuvosto, kokous 31.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Vanhusneuvoston työvaliokunnan 17.08.2022 pöytäkirja

Perustelut

Vanhusneuvoston työvaliokunta on kokoontunut 17.8.2022 ja käsitellyt kokouksessaan seuraavia asiakohtia:

  • Vanhusneuvoston tuloslaskelma ja taloustilanne
  • Syyskauden toiminta
  • Vanhusneuvostolle osoitettujen postien jakelu
  • Porin Vanhusneuvoston edustus Satakunnan hyvinvointialueen vanhusneuvostossa
  • Muut asiat: keskustelua vanhustenhuollon tilanteesta sekä vanhusneuvoston tulevasta roolista ja mahdollisista odotuksista toimintaan
  • Työvaliokunnan seuraava kokous 18.10.2022

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Britta Raitala, britta.raitala@pori.fi

Vanhusneuvoston merkitsee työvaliokunnan pöytäkirjassa 17.8.2022 käsitellyt asiat tiedoksi.

Päätös

Vanhusneuvoston merkitsi työvaliokunnan pöytäkirjassa 17.8.2022 käsitellyt asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.