Vanhusneuvosto, kokous 3.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Luottamushenkilöiden tietoturvakoulutus

PRIDno-2022-2212

Perustelut

Vanhusneuvoston varsinaiset- ja varajäsenet ovat saaneet 4.4.2022 Porin kaupungin viestinnästä tiedotteen tietoturvakoulutuksesta.

"Tietoturva ja tietosuojakoulutukset ovat pakollisia kaikille, joilla on kaupungin sähköpostiosoite. Tietoturvallisuuteen liittyvän toiminnan keskeinen tehtävä on kaupungin palveluiden jatkuvuuden varmistaminen ja se on osa johtamista, riskienhallintaa ja palvelutoimintaa. Tietosuojalla taataan henkilötietojen lainmukainen käsittely.

Jatkossa koulutukset tulee suorittaa kahden vuoden välein. Nyt uusimisen yhteydessä jokaisen tulee suorittaa uusitut koulutukset riippumatta siitä, onko jo aiemmin suorittanut vanhat koulutukset."

Uusitut koulutukset tulee suorittaa 15.5.2022 mennessä ja koulutuksen suorittamista seurataan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Britta Raitala, britta.raitala@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.