Vanhusneuvosto, kokous 3.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Britta Raitala, britta.raitala@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anna-Mari Järvelä ja Ulla Kallio (varalla Auli Olenius).

Pöytäkirja tarkastetaan 6.5.2022.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ulla Kallio ja Auli Olenius.

Pöytäkirja tarkastetaan 6.5.2022.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.