Vanhusneuvosto, kokous 3.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 RAI-järjestelmän esittely, Porin perusturva

PRIDno-2022-2212

Perustelut

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos määrittelee RAI-järjestelmän standardoiduksi tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistöksi, joka on tarkoitettu vanhus- tai vammaispalvelun asiakkaan

  • palvelutarpeen arviointiin ja
  • hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen.

 

RAI-järjestelmää käyttämällä asiakkaiden palvelutarpeet selvitetään yhdenmukaisesti ja monipuolisesti. RAI-järjestelmän tuottaman tiedon avulla palvelut pystytään suunnittelemaan yksilöllisesti ja kohdentamaan tarpeenmukaisesti heille, jotka niitä tarvitsevat.

Vanhusneuvosto on kutsunut ikääntyneiden palvelujohtaja Pirjo Rehulan pitämään esityksen asiassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Britta Raitala, britta.raitala@pori.fi

Vanhusneuvosto kuulee Pirjo Rehulan esityksen RAI-järjestelmästä, ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös

Vanhusneuvosto kuuli Pirjo Rehulan esityksen RAI-järjestelmästä, ja merkitsi sen tiedoksi.

Kokouskäsittely

Pirjo Rehula ja Heidi Candolin poistuivat kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen klo 13:47.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.