Vanhusneuvosto, kokous 3.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Vanhusneuvoston jäsenten esille ottamat asiat

Ehdotus

Esittelijä

  • Britta Raitala, britta.raitala@pori.fi

Käsitellään tarvittaessa vanhusneuvoston jäsenten esille ottamat asiat.

Päätös

Merkittiin tiedoksi, että jäsenten esille ottamia asioita ei ollut.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.