Vanhusneuvosto, kokous 3.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Vanhusneuvoston työvaliokunnan pöytäkirja 28.3.2022

PRIDno-2022-2212

Perustelut

Vanhusneuvoston työvaliokunta on kokoontunut 28.3.2022 ja valmistellut Satakuntaliiton pyytämän selvityksen 31.3.2022 mennessä Porin vanhusneuvoston jäsenten näkemyksistä Satakunnan hyvinvointialueen vaikutamistoimielinten perustamista varten.

Oheen liitetty työvaliokunnan lausunto on lähetetty Satakunnan vanhusneuvostolle määräaikaan mennessä. Vanhusneuvoston antamat kommentit Satakunnan hyvinvointialueen vanhusneuvoston toimintaohjeen luonnokseen ovat liitteessä punaisella.

Ehdotus

Esittelijä

  • Britta Raitala, britta.raitala@pori.fi

Vanhusneuvoston merkitsee työvaliokunnan pöytäkirjassa 28.3.2022 käsitellyt asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi työvaliokunnan pöytäkirja sekä annettu lausunto Satakunnan hyvinvointialueen vanhusneuvoston toimintaohjeen luonnokseen.

Vanhusneuvosto päätti täydentää antamaansa lausuntoa Satakunnan hyvinvointialueen vanhusneuvoston toimintaohjeen luonnokseen kokoonpanon muodostamisen osalta.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.