Ympäristöterveysjaosto, kokous 17.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Alpo Uusiniemi ja Heikki Keisari (varalla Heikki-Eero Aronpää).

 

Pöytäkirja tarkastetaan 21.02.2022.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Keisari ja Heikki-Eero Aronpää.

 Pöytäkirja tarkastetaan 21.02.2022.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.