Ympäristöterveysjaosto, kokous 17.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Ympäristöterveysjaoston seuraava kokous

PRIDno-2019-2423

Valmistelija

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

Päätetään ympäristöterveysjaoston seuraavan kokouksen ajankohta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristöterveysjaosto päättää kokoontua torstaina 28.4.2022 klo 16.00.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Talous- ja hallintoyksikkö/PoriListat -tiimi, LUMU-tiimi, viestintäyksikkö, kirjaamo

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.