§ 23 Määräaikaisen palomiehen palvelussuhteen jatkaminen, Huittisten paloasema

Lataa 

PRIDno-2022-5092

Päätöspäivämäärä

19.9.2022

Päätöksen tekijä

Aluepalopäällikkö, Kaakkois-Satakunta

Päätöksen peruste

Satakunnan pelastuslaitoksen toimintasäännön 12 §:n mukaan palomiehen palvelussuhteeseen ottamisesta päättää aluepalopäällikkö.

Kuvaus

Huittisten paloasemalla olevaan henkilöstövajeeseen on häiriöttömän palvelutuotannon turvaamiseksi tarve palkata sijainen.

Asemamestari Rami Lehtinen:

Esitän, että palomies [peitetty]palkkausta määräaikaiseksi sijaiseksi jatketaan 1.10.2022 - 30.4.2023 väliseksi ajaksi virkanumerolla 38870098. 

Päätös

Päätän, että palomies[peitetty]palkkausta määräaikaiseksi sijaiseksi jatketaan 1.10.2022 - 30.4.2023 väliseksi ajaksi virkanumerolla 38870098.

Allekirjoitus

Juha Suonpää, aluepalopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos