§ 33 Määräaikainen palomiehen palvelussuhteen jatkaminen, Kanta-Porin paloasema

Lataa 

PRIDno-2022-5070

Päätöspäivämäärä

16.9.2022

Päätöksen tekijä

Aluepalopäällikkö, Pori

Päätöksen peruste

Satakunnan pelastuslaitoksen toimintasäännön 12 §:n mukaan paloesimiesten palvelussuhteeseen ottamisesta päättää aluepalopäällikkö.

Kuvaus

Vs. asemamestari Tuomas Vuori esittää, että [peitetty][peitetty] palvelussuhdetta jatketaan ajalle 1.10. - 31.12.2022 Kanta-Porin paloasemalla virkanumerolla 38870004. [peitetty] ensimmäinen sijoituspaikka on Kanta-Porin paloasema.

 

 

 

 

Päätös

Päätän, että [peitetty]  palvelussuhdetta jatketaan ajalle 1.10. – 31.12.2022 virkanumerolla 38870004.

 

Allekirjoitus

Juuso Suonpää, vs. aluepalopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos